Numer projektu 2011-1-PL1-LEO01-18891

Rende 2012 - to już drugi projekt praktyk zawodowych za granicą realizowany przez naszą szkołę.

Projekt rozpoczął się 80-godzinnym kursem języka angielskiego i języka angielskiego zawodowego przygotowującym uczniów do komunikacji w miejscu pracy – to intensywna nauka 4 godziny tygodniowo. Oprócz tego  20 godzinny kurs podstawowego języka włoskiego oraz 10 godzin zajęć kulturoznawczych pomoże uczestnikom projektu pokonać barierę funkcjonowania w obcym kraju.


W ramach projektu zostaną zorganizowane 4-tygodniowe staże w firmach informatycznych w Rende na południu Włoch dla 14 uczniów klasy trzeciej Technikum Informatycznego.
Wyjazd nastąpi 16 -go września, a powrót 13 -go października 2012.  Partnerem w tym projekcie jest Euroform RFS, posiadający wieloletnie doświadczenie w organizacji praktyk zawodowych w ramach programu Leonardo da Vinci. Jest to  instytucja kształcenia i doradztwa zawodowego, która zorganizuje wszystkie aspekty naszego czterotygodniowego pobytu  we Włoszech.

Miasto do którego pojedziemy - Rende położone jest w górzystej okolicy bezpośrednio obok stolicy regionu Kalabrii – Cosenza. To uniwersyteckie miasto wraz z przylegającymi miejscowościami tworzy aglomeracją liczącą około 260 tys. mieszkańców.
Podczas pobytu we Włoszech uczniowie będą nie tylko pracować, ale także zwiedzać okolice.
Przewidziane są trzy wycieczki krajoznawcze. Może nawet wybierzemy się do Pompei ???

Projekt  finansowany jest w całości ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Leonardo da Vinci.
Z otrzymanych funduszy pokryte będą wszystkie koszty związane z wyjazdem czyli:
podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, wycieczki oraz zajęcia przygotowawcze.
Uczniowie otrzymają też słowniki i mapy miasta.

Celem zagranicznego stażu jest:
-   doskonalenie kształcenia zawodowego oraz poszerzenie wiedzy uczestników, 
-   zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce,
-   podniesienie kwalifikacji o nowe umiejętności i zaznajomienie się z  technologią we włoskich
firmach informatycznych,
-   zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw we Włoszech,
-   doskonalenie nauki języka angielskiego jako języka komunikacji, a w szczególności
zastosowanie angielskiego  informatycznego słownictwa zawodowego w naturalnych 
sytuacjach w miejscu pracy,
-   rozszerzenie horyzontów poprzez zapoznanie się z kulturą i historią południowych Włoch,
jak również nawiązanie międzynarodowych kontaktów, wymiana doświadczeń
z  zastosowaniem tolerancji i szacunku dla innej narodowości.

Bezpośrednim efektem projektu będzie zdobyta wiedza i doświadczenie praktyczne, a więc indywidualny rozwój zawodowy uczniów, potwierdzony przez certyfikaty i Europass Mobilności. To z kolei spowoduje wzrost konkurencyjności uczestników na rynku pracy zarówno za granicą jak i w kraju, a przez to zwiększy szanse ich zatrudnienia.  Istotnym rezultatem projektu będzie poprawa ogólnej znajomości języka angielskiego uczestników, a co jest dla informatyków szczególnie ważne także języka zawodowego.
Rozwój osobisty uczniów poprzez kontakt z ludźmi o innej kulturze będzie też bardzo ważnym efektem projektu.