Uczniowie w zawodzie Technik Informatyk Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu odbyli  4-tygodniowe praktyki zawodowe w firmach związanych z branżą informatyczną w miejscowościach Cosenza i Rende we Włoszech. Staż ten mogli odbyć dzięki projektowi: „Europa otwarta dla młodych i doświadczonych” opracowanemu w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci. Koordynatorem praktyk po stronie włoskiej była firma Euroform RFS. Zajęła się ona zorganizowaniem pobytu uczestników w Cosenza i Rende.
Młodzież w ramach stażu pracowała w  włoskich firmach, wśród nich były:
Euroform – instytucja wiążąca swoją działalność z kształceniem i doradztwem zawodowym;
Veluetech – zajmująca się projektowaniem, wykonywaniem stron WWW;
Andrea Gaudio Studio – specjalizująca się w usługach związanymi z wszystkimi aspektami tworzenia i funkcjonowania stron internetowych;
Eurora Sas – skupiająca działalność na doradztwie w sprawach organizacyjnych i technologicznych e-businessu oraz head huntingu;
Futura – oferująca klientowi naprawę sprzętu komputerowego, usługi związane z instalowaniem oprogramowania;
Echopress – dostarczająca zaawansowane rozwiązania w komunikacji biznesowej, inżynierii procesów biznesowych i zarządzaniu;
3 D Informatica – zajmująca się serwisem sprzętu komputerowego, budową infrastruktury pod sieci komputerowe i telefoniczne;
Universal Book – wydawnictwo , które dostarcza 15% książek na rynek włoski;
Pellegrini Editore – wydawnictwo, zajmujące się drukowaniem książek.
Wyjazd do miejscowości Cosenza i Rende przyniósł wymierne efekty. Wpłynął przede wszystkim na rozwój osobisty uczestników projektu w kilku aspektach:
- zawodowym, gdyż umożliwił zdobycie i doskonalenie umiejętności związanych                 z zawodem informatyka, zastosowanie wiedzy w praktyce; nieocenionym doświadczeniem była też praca w zagranicznej firmie; wszystko to zostało potwierdzone certyfikatami i dokumentem Europass Mobilności;
Umiejętności zawodowe doskonalone i nabyte podczas stażu przez uczniów dotyczyły następujących zagadnień z dziedziny informatyki:
-    instalowanie, reinstalacja, konfiguracja systemów operacyjnych ( Windows 7, MacOS),
     serwerowych systemów operacyjnych (FreePBX, FreeNAS);
-    instalowanie programów;
-    projektowanie, modyfikacja i obsługa stron internetowych (w programie Joomla, Word Press),
     baz danych ;
-    obsługa programów graficznych ( Gimp, Animation Shop, Maya): tworzenie banerów,
     animacji na strony WWW, projektowanie logo, okładek książek i etykiet na płyty CD;
-    naprawa, konfiguracja sprzętu komputerowego;
-    instalacja, konfiguracja sieci telefonicznej;
-   językowym, w praktyce uczniowie  „szlifowali” język angielski, będący ich narzędziem codziennej komunikacji oraz doskonalili używanie informatycznego słownictwa zawodowego, poznawali język włoski;
- interpersonalnym – uczestnicy kształtowali i doskonalili swoje umiejętności: komunikacyjne, pracy w grupie, konstruktywnego rozwiązywania problemów, kontaktowania się z osobami z innego kręgu kulturowego, o innej mentalności;
-    poznawczym, uczniowie poznali sposób funkcjonowania przedsiębiorstw we Włoszech, poznali kulturę włoską i dziedzictwo poprzednich wieków m. in. dzięki - uatrakcyjniającym pobyt - wycieczkom do zabytkowych miejsc w Pompejach, Neapolu, Paoli, Cosenzie i Rzymie.
W przyszłości praktyki zagraniczne uczniów zaowocują większą mobilnością uczestników na niwie zawodowej  i uatrakcyjnią ich na rynku pracy.
Praktyki zagraniczne uczniów wpłynęły też na podniesienie standardu  kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Orkana.Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.projektwlochy.malopolskie-media.info