Wynik rekrutacji uczestników projektu praktyk zawodowych w Portsmouth w Wielkiej Brytanii w roku 2014
w ramach projektu Leonardo da Vinci nr 2013-1-PL1-LEO01-37785 „Praktyka czyni mistrza” w zawodzie technik informatyk:

 

Suma uzyskanych punktów

1. Gogola Kamil 82
2. Górz Paweł 82
3. Sroka Jarosław 82
4. Butas Maciej 80
5. Jankowski Andrzej 80
6. Biel Kamil 70
7. Smarduch Paweł 69
8. Rzepka Przemysław 68
9. Strama Michał 68
10. Pieprzak Kevin 64
11. Zapotoczny Bartłomiej 58
12. Chmielak Paulina 54

Rezerwowi:
13. Hajdas Dariusz 52,4
14. Wójcik-Majcherczyk Michał 50


w zawodzie technik technologii odzieży:

1. Staszel Sylwia 84
2. Dziatkowiec Mateusz 82
3. Polaczek Agnieszka 81,2
4. Podolska Anna 71,5
5. Staszel Paulina 68