Tytuł projektu: Praktyka zagraniczna dobrym startem w karierze zawodowej
Akcja kluczowa: mobilność edukacyjna w ramach  programu Erasmus+  finansowanego przez Komisję Europejską
Typ akcji: mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego
Czas trwania projektu: wrzesień 2014 do lipiec  2015,
Zagraniczny Staż -  4 tygodnie - 26.04. 2015 do 23.05.2015
Ilość uczestników: 16
Miejsce praktyk zawodowych: Portsmouth, Wielka Brytania

W ramach projektu zostaną zorganizowane 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Portsmouth w Wielkiej Brytanii dla 16 uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Targu w zawodzie technik  informatyk oraz  technik cyfrowych procesów graficznych. W procedurze rekrutacji wyłoniony został skład uczestników projektu. Rozpoczną oni już teraz zajęcia przygotowujące do praktyk pod względem językowym i kulturowym. Staże w obydwu zawodach zaplanowane są jako jednorazowy wyjazd całej grupy 16 osób do Portsmouth na przełomie  kwietnia i maja 2015. Po praktykach uczniowie otrzymają międzynarodowe certyfikaty Europass Mobility
Partnerem w  projekcie jest firma Training Vision Ltd,  która umożliwi odbycie praktyk w  angielskich firmach informatycznych i graficznych, a także zorganizuje zamieszkanie u rodzin angielskich.
W czasie wolnym uczniowie wezmą udział w wycieczkach krajoznawczych do Londynu, Brighton i Chichester.