Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu opracował projekt zagranicznych praktyk zawodowych, który jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - p.t. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” -
Projekt nasz (nr 2016-1-PL01-KA102-023779) obejmuje organizację:


a/ 4-tygodniowych stażów w Bournemouth w Wielkiej Brytanii dla 16 osób w zawodzie technik informatyk, technik cyfrowych procesów graficznych oraz fototechnik,
b/ 4-tygodniowych stażów w Rimini we Włoszech dla 16 osób w zawodzie technik technologii odzieży, technik organizacji reklamy oraz fototechnik,
c/ mobilność kadry kształcenia zawodowego.
Projekt rozpoczyna się przeprowadzeniem rekrutacji we wrześniu 2016. Następnie wybrana grupa najlepszych uczniów weźmie udział w zajęciach przygotowawczych - językowych i kulturowych, w wymiarze 70 godzin. Praktyki odbędą się na przełomie kwietnia i maja 2017. Partnerami pośredniczącymi w naszym projekcie są doświadczone instytucje: Training Vision Ltd z siedzibą główną w Portsmouth i Sistema Turismo s.r.l. w Rimini, siostrzane firmy zrzeszone w grupie ETN Network. Partnerzy są odpowiedzialni za zorganizowanie praktyk w zagranicznych firmach informatycznych, graficznych, fotograficznych oraz odzieżowych i reklamowych.
W Bournemouth uczniowie zamieszkają u angielskich rodzin goszczących, natomiast w Rimini mieszkać będą w pensjonacie. Szkoła zorganizuje podróż do miast stażów. Obydwu grupom towarzyszyć będzie dwóch nauczycieli. W soboty uczestnicy projektu wezmą udział w wycieczkach krajoznawczych takich jak: Londyn, Oxford, Wenecja, San Marino.
Celem zagranicznego stażu jest :
- doskonalenie kształcenia zawodowego oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników
- zastosowanie wiedzy teoretycznej w praktyce
- zaznajomienie się uczestników z technologią stosowaną w zagranicznych firmach
- zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania przedsiębiorstw za granicą
- podniesienie poziomu umiejętności w zakresie języka angielskiego, a w szczególności angielskiego języka zawodowego
- rozszerzenie horyzontów uczestników poprzez zapoznanie się z kulturą i historią krajów stażów
- nawiązanie międzynarodowych kontaktów, wymiana doświadczeń z zastosowaniem tolerancji i szacunku dla innych narodowości.