Lista zakwalifikowanych kandydatów do projektu praktyk zawodowych we Włoszech w roku 2017 w ramach programu PO WER -  projekt nr 2016-1-PL01-KA102-023779 „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

czytaj więcej

Lista zakwalifikowanych kandydatów do projektu praktyk zawodowych w Wielkiej Brytanii w roku 2017 w ramach programu PO WER - projekt nr 2016-1-PL01-KA102-023779 „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

czytaj więcej

Trwa rekrutacja na praktyki do Anglii i Włoch. Uczniowie klas trzecich zainteresowani wyjazdem na zagraniczne praktyki zawodowe proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły do 9 września (piątek) 2016 roku.

Informatycy, graficy, fototechnicy wyjadą do Anglii, a odzieżowcy, reklamowcy i fototechnicy – do Włoch na przełomie kwietnia i maja 2017 roku.

czytaj więcej

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu praktyk zawodowych w ramach programu PO WER na zasadach Erasmus+ finansowanego przez  Europejski Fundusz Społeczny

Rekrutacja w roku 2017 dotyczy:
a/ 18 uczniów  – wyjazd na 4 – tygodniowe praktyki zawodowe do Wielkiej Brytanii,
b/ 18 uczniów  – wyjazd na 4 – tygodniowe praktyki zawodowe do Włoch.
Projekt praktyk zawodowych  jest skierowany głównie do uczniów klas III Technikum.
Lista kandydatów może być uzupełniona najlepszymi uczniami z klasy II lub IV
w sytuacji braku odpowiednich kandydatów w klasach trzecich.
Celem zakwalifikowania grupy uczniów na wyjazd powołuje się Komisję Rekrutacyjną,
która składa się z Dyrektora Szkoły, wychowawców klas, nauczycieli języka angielskiego uczących w danych klasach, nauczycieli przedmiotów zawodowych, przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego.
Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej jest Dyrektor Szkoły.
Rekrutacja przeprowadzona jest w dwóch etapach:
a/ etap wstępny we wrześniu 2017
b/ etap ostateczny – luty 2018

czytaj więcej

Jak co roku nasza szkoła organizuje wyjazdy na zagraniczne praktyki zawodowe finansowane przez Komisję Europejską
w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Projekt daje możliwość czterotygodniowych stażów dla 18 osób
w Wielkiej Brytanii (od 08.04.2018) i 18 osób we Włoszech (od 29.04.2018).

Uczniowie klas trzecich zainteresowani udziałem w zagranicznych praktykach zawodowych proszeni są o zapisanie się
w sekretariacie szkoły na listach do danego kraju w terminie do 06.09.2017 roku.

Po analizie wyników nauczania z czerwca 2017 Komisja Rekrutacyjna  ogłosi listę 20 kandydatów (łącznie z dwoma rezerwowymi)
do udziału w projekcie, odnośnie każdego z krajów.

Przypominamy o obowiązku uczestnictwa w 70 godzinach zajęć przygotowawczych organizowanych w soboty.

czytaj więcej