Regulamin rekrutacji uczestników do projektu praktyk zawodowych w Rimini we Włoszech
projekt nr 2012-1-PL1-LEO01-27822
finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci- Mobility IVT

czytaj więcej

 

Po analizie frekwencji na zajęciach przygotowawczych ostatecznie zakwalifikowano następujące osoby do wyjazdu na praktyki zawodowe w Rimini we Włoszech we wrześniu 2013  w ramach projektu mobilności - projekt nr 2012-1-PL1-LEO01-27822 w programie Leonardo da Vinci

czytaj więcej

Komisja Rekrutacyjna ogłosiła wyniki naboru uczniów do projektu praktyk zawodowych w Rimini we Włoszech realizowanych we wrześniu 2013. Po analizie osiągnięć wszystkich kandydatów zakwalifikowano następujące osoby.

czytaj więcej

Dzień 16 maja 2012 przyniósł bardzo dobre wieści dla naszych uczniów . Do szkoły dotarła informacja o zakwalifikowaniu , już po raz trzeci, projektu zagranicznych praktyk zawodowych zorganizowanych w ramach programu unijnego „Leonardo da Vinci”
Nr projektu 2012-1-PL1-LEO01-27822  tytuł:”Młodzi i kreatywni zdobywają doświadczenie”
W ramach projektu zostaną zorganizowane 4-tygodniowe praktyki zawodowe w Rimini we Włoszech dla 8 uczniów klasy trzeciej w zawodzie technik technologii odzieży oraz 8 uczniów klasy trzeciej w zawodzie technik organizacji reklamy.
Projekt rozpocznie się sześciomiesięcznym przygotowaniem językowym do praktyk.
Staże w obydwu zawodach zaplanowane są na wrzesień 2013 r.jako jednorazowy wyjazd całej grupy 16 osób do Rimini . Następnie przewidziana jest dwumiesięczna faza na sporządzenie raportów, ewaluację i upowszechnienie osiągnięć projektu.

czytaj więcej

Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu opracował projekt zagranicznych praktyk zawodowych, który jest finansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - p.t. „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” -
Projekt nasz (nr 2016-1-PL01-KA102-023779) obejmuje organizację:

czytaj więcej