2013-01-312013-01-31Przypominamy, że wciąż funkcjonuje strona projektu praktyk w angielskim Plymouth. Można ją znaleźć pod adresem: http://sokolnowytarg.wordpress.com/. Poniżej zaś prezentujemy kilka fotografii dokumentujących ten wyjazd.

Praktyki zawodowe uczniów „Sokoła” w ramach programu Leonardo da Vinci

Numer projektu 2011-1-PL1-LEO01-18874 

Nauczyciele z Zespół Szkół nr 1 w Nowym Targu:  Barbara Rybczyńska (lider) oraz Marek Ciężobka i Grzegorz Dworak opracowali i zrealizowali projekt zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów Technikum w zawodzie technik informatyk. Odbyły się one w Plymouth w Wielkiej Brytanii. Projekt ten został zrealizowany i sfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo da Vinci. Uczestniczyło w nim 18-stu uczniów z klas III  i IV Technikum .

Czytaj więcej...

Wyniki rekrutacji uczestników  praktyk zawodowych w Wielkiej Brytanii w ramach projektu Leonardo da Vinci nr 2011-1-PL1-LEO01-18874 

1. Gacek Mateusz          
2. Leja Kacper               
3. Rzepiszczak Damian       
4. Dziatkowicz Marek  
5. Strama Dawid           
6. Barbachen Jerzy        
7. Topór Łukasz             
8. Janerko Anna             
9. Pajerski Dawid          
10. Papierz Łukasz                           
11. Piszczek Michał                           
12. Janos Andrzej                            
13. Bafia Krzysztof                           
14. Bąk Janusz                              
15. Wójciak Dawid        
16. Jankowski Kamil       
17. Kwaśnica Arkadiusz                                
18. Ludzia Damian        

 

Uczniowie w zawodzie Technik Informatyk Zespołu Szkół nr 1 im. Wł. Orkana w Nowym Targu odbyli  4-tygodniowe praktyki zawodowe w firmach związanych z branżą informatyczną w miejscowościach Cosenza i Rende we Włoszech. Staż ten mogli odbyć dzięki projektowi: „Europa otwarta dla młodych i doświadczonych” opracowanemu w ramach europejskiego programu Leonardo da Vinci. Koordynatorem praktyk po stronie włoskiej była firma Euroform RFS. Zajęła się ona zorganizowaniem pobytu uczestników w Cosenza i Rende.
Młodzież w ramach stażu pracowała w  włoskich firmach, wśród nich były:
Euroform – instytucja wiążąca swoją działalność z kształceniem i doradztwem zawodowym;
Veluetech – zajmująca się projektowaniem, wykonywaniem stron WWW;
Andrea Gaudio Studio – specjalizująca się w usługach związanymi z wszystkimi aspektami tworzenia i funkcjonowania stron internetowych;
Eurora Sas – skupiająca działalność na doradztwie w sprawach organizacyjnych i technologicznych e-businessu oraz head huntingu;
Futura – oferująca klientowi naprawę sprzętu komputerowego, usługi związane z instalowaniem oprogramowania;
Echopress – dostarczająca zaawansowane rozwiązania w komunikacji biznesowej, inżynierii procesów biznesowych i zarządzaniu;
3 D Informatica – zajmująca się serwisem sprzętu komputerowego, budową infrastruktury pod sieci komputerowe i telefoniczne;
Universal Book – wydawnictwo , które dostarcza 15% książek na rynek włoski;
Pellegrini Editore – wydawnictwo, zajmujące się drukowaniem książek.
Wyjazd do miejscowości Cosenza i Rende przyniósł wymierne efekty. Wpłynął przede wszystkim na rozwój osobisty uczestników projektu w kilku aspektach:
- zawodowym, gdyż umożliwił zdobycie i doskonalenie umiejętności związanych                 z zawodem informatyka, zastosowanie wiedzy w praktyce; nieocenionym doświadczeniem była też praca w zagranicznej firmie; wszystko to zostało potwierdzone certyfikatami i dokumentem Europass Mobilności;
Umiejętności zawodowe doskonalone i nabyte podczas stażu przez uczniów dotyczyły następujących zagadnień z dziedziny informatyki:
-    instalowanie, reinstalacja, konfiguracja systemów operacyjnych ( Windows 7, MacOS),
     serwerowych systemów operacyjnych (FreePBX, FreeNAS);
-    instalowanie programów;
-    projektowanie, modyfikacja i obsługa stron internetowych (w programie Joomla, Word Press),
     baz danych ;
-    obsługa programów graficznych ( Gimp, Animation Shop, Maya): tworzenie banerów,
     animacji na strony WWW, projektowanie logo, okładek książek i etykiet na płyty CD;
-    naprawa, konfiguracja sprzętu komputerowego;
-    instalacja, konfiguracja sieci telefonicznej;
-   językowym, w praktyce uczniowie  „szlifowali” język angielski, będący ich narzędziem codziennej komunikacji oraz doskonalili używanie informatycznego słownictwa zawodowego, poznawali język włoski;
- interpersonalnym – uczestnicy kształtowali i doskonalili swoje umiejętności: komunikacyjne, pracy w grupie, konstruktywnego rozwiązywania problemów, kontaktowania się z osobami z innego kręgu kulturowego, o innej mentalności;
-    poznawczym, uczniowie poznali sposób funkcjonowania przedsiębiorstw we Włoszech, poznali kulturę włoską i dziedzictwo poprzednich wieków m. in. dzięki - uatrakcyjniającym pobyt - wycieczkom do zabytkowych miejsc w Pompejach, Neapolu, Paoli, Cosenzie i Rzymie.
W przyszłości praktyki zagraniczne uczniów zaowocują większą mobilnością uczestników na niwie zawodowej  i uatrakcyjnią ich na rynku pracy.
Praktyki zagraniczne uczniów wpłynęły też na podniesienie standardu  kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Wł. Orkana.Więcej informacji na stronie internetowej projektu: www.projektwlochy.malopolskie-media.info

30 października (wtorek) o godz.11.50 w auli szkoły odbędzie się spotkanie podsumowujące realizację projektu „Europa otwarta dla młodych i doświadczonych „ w ramach programu Leonardo da Vinci. Uczestnicy projektu odbywali miesięczne praktyki we włoskich firmach informatycznych w miejscowościach RENDE i COSENZA. Zamierzają podzielić się z uczestnikami spotkania swoimi obserwacjami, doświadczeniami i  wrażeniami. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkanie.